Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. Wie ver van u blijven, komen om, wie u ontrouw zijn, verdelgt u. Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht  vind ik bij God, de HEER. Van al uw daden zal ik verhalen. Psalm 73:25-28

Wie buiten u heb ik in de hemel?

Waarom wil je naar de hemel? Om bij God te zijn of om niet naar de hel te gaan. Ben je bij God uit liefde of uit angst? God is een liefdevolle God en wil ook dat jij Hem lief hebt.

Ik vond het altijd zo erg dat ik God niet lief zou hebben als hij niet zoveel voor me deed en zo liefdevol was. Maar toen leerde God mij dat Hij mij het eerste lief had en dat ik Hem niet eerst lief zou kunnen hebben. God is de enige die onvoorwaardelijk lief heeft. Dat kunnen mensen niet. Wat je ook doet God heeft je lief en je bent bijzonder.

Naast u wens ik geen ander op aarde.

Wens jij geen ander op aarde naast God? Is God genoeg voor je? Het is heel menselijk dat je meer wilt dan alleen God. Ik heb vandaag een film gezien over het sprookje over de visser en zijn vrouw.

De visser ging op een dag vissen en ving een vis. Die vis vroeg hem of de visser hem terug wilde zetten en zei dat hij een betoverde prins was. De visser deed dat. Toen de visser weer thuis was vertelde hij over de vis aan zijn vrouw. De vrouw vroeg aan haar man of hij een wens gedaan had. Dat had de visser niet gedaan. De vrouw stuurde haar man weer terug naar de zee om een wens te doen. Ze wilde een mooier en groter huis van de vis krijgen. De vis gaf het haar. Haar man vond het niet nodig, want hij was blij met wat hij had, maar hij vroeg het toch aan de vis omdat zijn vrouw het graag wilde. De dag nadat ze het nieuwe huis hadden wilde de vrouw een nog groter en mooier huis, een landhuis. De visser vroeg het en kreeg het. De dag daar weer na wou de vrouw koning worden en de dag daar weer na keizer en daar weer na paus. Elke keer als de visser wat wenste ging het slechter met de mensen om zich heen en de zee. Zijn vrouw werd baziger en de liefde tussen hen verdween. De dag nadat de vrouw paus was geworden, wilde ze de zon en de maan kunnen laten opgaan. Ze wilde God worden. De man wist dat het geen slim plan was, maar vroeg het toch. Toen hij dat vroeg werd alles weer als vroeger. Ze woonden weer in het kleine huisje en ze hadden elkaar weer lief.

Je kan uit dit sprookje veel wijze lessen halen, bijvoorbeeld dat hebzucht jezelf en je omgeving kapot maakt en dat je geen God kan zijn. Dat God altijd machtiger is en dat je dat moet accepteren. Dat je leven soms beter is als je niet zoveel hebt dan dat je heel veel bezit hebt. De vrouw is heel menselijk. Hebzucht leeft in ieder mens. God vraagt alleen wel aan je om dat voor zijn voeten neer te leggen. Ook die zonde is aan het kruis genageld. Toen ik in de film hoorde dat de vrouw zei dat ze God wilde worden moest ik meteen aan Adam en Eva denken toen ze van de vrucht van kennis van goed en kwaad aten. Ze wisten dat dat niet mocht van God, maar deden het toch. Ze kozen er voor om te denken dat ze het zelf wel beter wisten. Ze kozen er voor om zelf God te zijn. Dat is zonde. Zelf God willen zijn. Het beter weten. Bedenk zelf ook nog maar een paar wijze lessen uit het sprookje.

Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.

Ik vind dit zo’n mooie zin. Er spreekt zoveel geloof en standvastigheid uit. Lees het een paar keer. Zeg het hardop voor mijn part. Ik geloof dat het je zal opbouwen en sterken.

Wie ver van u blijven, komen om, wie u ontrouw zijn, verdelgt u.

Het zijn harde woorden, maar ze zijn waar. Wie God niet aannemen komen om. Ze krijgen niet Gods leven. Ik houd niet van deze harde woorden en ik zal ze zeker niet tegen elke niet gelovige in het gezicht schreeuwen, maar het is toch de waarheid. De soms niet al te vrolijke waarheid.

Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht  vind ik bij God, de HEER.

Dat ‘de Heer’ stukje achter de komma vind ik zo mooi. Daarmee zeg je dat de Heer leid en heerst. Dat je niet alles zelf in je eigen handen krampachtig probeert vast te houden, maar het loslaat en aan God geeft. Dat is goed om te doen, loslaten. Dat geeft rust en vrede en daar laat je mee zien dat je gelooft dat God het aan kan en dat Hij machtiger is. Ik vind dit ook een heel mooi stukje. Als ik jou was zou ik dit ook een paar keer lezen.

Van al uw daden zal ik verhalen.

Durf jij dat? Over God vertellen? Over zijn liefde en zijn trouw? Ik geef toe dat ik ook niet al te dapper ben, maar God leert het me. Hij zal het ook jou leren en je dapper maken! Een tijdje terug las ik in een boekje over evangeliseren dat je mensen moet vertellen over Jezus uit liefde en niet omdat het moet. Uit liefde voor God en uit liefde voor je mede mens. Vergeet niet dat God de situatie in Zijn hand heeft en dat er niets kan gebeuren als God er geen toestemming voor geeft. En als er vervelende dingen gebeuren, dan vormt God je daardoor en maakt Hij je daardoor meer als Hem. Dat is toch prachtig?! We zijn altijd aan de winnende kant! Er is niks wat de duivel kan doen. Jezus wint en leeft! Niemand kan je doden. Je leeft door de kracht en het bloed van Jezus en er is niemand die er wat tegen kan doen! God leeft! Als God voor ons is wie kan er dan tegen ons zijn? Er is een grote oogst om geoogst te worden en God gaat je gebruiken om te oogsten. Ik moet denken aan het verhaal wat Jezus vertelde over een heer die wegging en zijn knechten talenten gaf. Een knecht gaf hij er vijf, een ander gaf hij twee (ik weet niet of dit het juiste aantal is, maar ja) en weer een ander gaf hij een talent. De heer ging weg en kwam na een lange tijd weer terug. De knecht die Hij vijf talenten gegeven had, had de vijf talenten belegd en had ze verdubbelt. De heer zei tegen de knecht dat hij het goed gedaan had en dat hij deel mocht nemen aan het feest. De knecht die de heer hem twee talenten had gegeven had ze ook verdubbelt. Het waren er vier geworden. De heer bedankte hem en nodigde hem ook uit op het feest. De derde knecht gaf de heer de ene talent terug. Deze knecht had het talent in de grond begraven en weer opgegraven toen zijn meester kwam. De heer was daar niet blij mee en hij mocht niet deel nemen aan het feest. De heer gaf elke knecht wat ze aankonden. Dat zal Hij ook bij jou doen. Hij zal je nooit een onmogelijke opdracht geven, en trouwens, samen met God kan je alles aan! Dus je hoeft niet bang te zijn. Je kan op God vertrouwen. Uit dit verhaal van de knechten kan je ook veel wijze lessen halen.

God weet waar de wijsheid is. Hij zegt ontzag te hebben voor de Heer, dat is de ware wijsheid. Job 28:28

Ps. Ik heb op Goede Vrijdag een Pesachmaaltijd op de Messiaanse manier meegemaakt bij mij in de kerk, dat was erg mooi. Het was erg mooi om de betekenis achter al die symboliek te weten. Ik ga al bijna naar Israël. Ik heb er zin in!!!!! 🙂

Gods zegen toegewenst en een fijne Pasen.

Advertenties